Hogere productiviteit door ordening werkplekken.

Hogere productiviteit door ordening werkplekken bij Goma.
Hogere productiviteit door ordening werkplekken bij Goma.

Plaatwerkbedrijf Goma werkte samen met TNO aan de reductie van verspilling in het productieproces door de toepassing van de 5S-methode. Minder zoekwerk, minder handling van materiaal en beter geordende opslag van hulpmiddelen en gereedschap was het resultaat. Met hogere productiviteit als gevolg.

Goma te Hengelo in Gelderland heeft zich gespecialiseerd in de fabricage en toelevering van plaatwerkproducten zoals behuizingen en omkastingen. De producten worden seriematig gefabriceerd voor afnemers in binnen- en buitenland in verschillende markten, zoals klimaattechniek, meubel- en machinebouw. Naast hoogwaardige machines voor plaatwerk beschikt het bedrijf over een lakstraat en een montageafdeling voor het meer compleet afleveren van samengestelde plaatwerkmodules.


Externe audit aanleiding

Tijdens de certificeringronde van een belangrijke klant kreeg Goma het advies om het productieproces verder te innoveren door het invoeren van 5S. 5S staat voor: Scheiden, Sorteren, Schoonmaken, Standaardiseren en Structureren Het ging bij Goma om het ordenen van materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en informatie op de werkplekken met als doel het efficiënter uitvoeren van de werkzaamheden. De projectinitiatie vond plaats in het kader van het programma Syntens - TNO MKB en het vervolg is door TNO uitgevoerd binnen de Achterhoekse regeling voor bedrijven in crisistijd, een initiatief van het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT).


Verbeterproces op gang houden

Samen met het personeel doorliep TNO alle afdelingen bij Goma: van het ponsen en lasersnijden, de geautomatiseerde productiecellen, het kanten, de lasserij, de stamperij, de automaten, lakkerij, montage, expeditie en onderhoud tot aan de gereedschapmakerij.
TNO begint een 5S-sessie altijd met een introductie voor alle medewerkers, opdat iedereen overtuigd is van het nut ervan. Samen met TNO zorgt vervolgens iedere afdeling voor identificatie en verwijdering van niet relevante materialen en hulpmiddelen. Daarna worden per werkplek acties gedefinieerd voor het beter ordenen van materialen en het registreren en visualiseren van hulpmiddelen en gereedschap. Daarbij zijn ook acties in gang gezet voor betere aan- en afvoerroutes en opslag.
Om het verbeterproces op gang te houden zijn bij alle afdelingen borden geplaatst met een visualisatie van de oorspronkelijke situatie en de gerealiseerde verbeteringen, aangevuld met een actielijst die periodiek wordt doorgenomen en aangescherpt.


Klanten zien het resultaat

"In een bedrijfsproces zijn er altijd personen die het direct oppakken en anderen die zich meer afwachtend opstellen", stellen Jos Beunk (productieleiding) en Luc Peelen (procesengineer) van Goma. “We hebben nu een klein projectteam van voormannen die elkaar scherp houden en periodiek afdelingen en werkplekken kritisch evalueren”. De afdeling montage ongelakt is als voorbeeld genomen om het 5S-effect naar de collega’s uit te stralen.
"Klanten zien zo’n efficiencyverandering direct", vertelt directeur Foppe Atema. "Begin 2012 zullen we bij ons aanstaande jubileum de verbeterslag zeker tonen. Door het werk van TNO zijn we op verdere uitdagingen gekomen. Zo willen we ons machinepark nog efficiënter en flexibeler inrichten en organiseren. Dat wordt het volgende innovatietraject."

 Artikel overgenomen van www.tno.nl